Vedlikehold av løypetrase og dugnadsarbeid

 

Emblem IL Langrenn legger ned et omfattende dugnadsarbeid i vedlikehold og opparbeiding av skiløypetraseer på Emblemsfjellet.

 

 


Hovedfokuset vårt er å gi barn/ungdom/voksne med interesse for langrenn gode treningsmuligheter på ski når det er snøforhold til dette. Snøforholdene på Emblemsfjellet varierer i løpet av en vinter, dette gjør at vi må ha tilgang på preparerte løyper så snart snøen legger seg. For at løypene skal kunne prepareres raskt, må traseen vedlikeholdes jevnlig i barmarksesongen.

Det legges ned en stor dugnadsinnsats fra frivillige medlemmer for at løypene skal være så optimale som mulig. Emblem IL Langrenn ønsker at flere aktive brukere av løypene stiller opp på dugnader som arrangeres jevnlig. Dette er innsats som kommer alle brukere tilgode uansett nivå.